Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser                                                                  

 

 

Som udgangspunkt er vore leveringsbetingelser ab fabrik, fragt forsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køber, dog således at hvis vi står for fragten, er fragttillægget for produkter i denne aftale 3 % beregnet ud fra bruttoprisen, dette gælder for cirkulære dele til og med ø 630 mm. x 3000 mm., samt rektangulære dele med største side på 600 mm., fast pris gives ved forespørgsel. Ved leverancer til ikke brofaste øer, samt leverancer af større dimensioner samt ved levering af ordrer under netto kr. 10.000,- beregnes altid den faktiske fragtomkostning uanset dimensioner og forsendelsesmåde.

Risikoen for en vares hændelige undergang overgår til køber ved alle leveringer ab fabrik. Så snart en vare er leveret på købers adresse, overgår ansvaret for denne til køber. KH vent a/s bibeholder dog ejendomsretten over en vare, indtil fuld betaling har fundet sted, og KH vent a/s forbeholder sig ret til at modregne eventuelt optjente bonusser og rabatter, i det at sådanne opnåede beløb altid tillægges købers debitorkonto og fratrækkes i det fremtidige varekøb. Køber er forpligtet til at kontrollere varen ved levering og straks herefter reklamere over eventuelle fejl og mangler.

Normalt vil alle bestillinger af lagervarer inden kl. 12.00 mandag-torsdag og kl. 10.00 fredag kunne sendes samme dag uden ekstraomkostninger, dog skal der forventes 1-3 dage ved større ordrer, og hvis en leverance kræver overarbejde eller fordre ekstraomkostninger, adviseres køber hvis og før en sådan omkostning pålægges køber. I tilfælde af overarbejde vil tillægget vil blive beregnet med 250 kr. pr. ½ time pr. mand.

Den angivne leveringsdato på ordrebekræftelsen angiver afsendelsesdatoen fra fabrik/lager - Ikast.

Spiral falsede rør leveret i et rørbur, disse faktureres med kr. 800,- pr. træ rørbur, kr. 3.000,- pr. stål rørbur. Tømte rørburer returneres eller afhentes af KH vent a/s, og hvert bur krediteres med kr. 700,- / kr. 2.800,-.

Ved større projekter tilbydes fittings i hele stabelbare kartoner eller i en container (se container salg), og når arbejdsopgaven er afsluttet, kan korende standard lager varer returneres. Disse varer krediterer efter de er godkendt af KH vent a/s, med listeprisen - rabatten efter købers samhandelsaftale +10 %.

Omkostninger ved transport af tømte bure og evt. returvarer betales af køber.

Fra 2014.02.01 opkræves et miljøgebyr på 0,25 % af bruttoprisen på alle varer iht. fakturaen. Gebyret er til dækning af udgifter til engangsemballage, håndtering af affald samt forsvarlig bortskaffelse af emballage, olie, smøremidler, kemikalier og andre miljøskadelige stoffer i forbindelse med vores fremstilling og håndtering af varer.

For forretningsmellemværendet mellem parterne finder tillige almindelige leveringsbetingelser (NL92) (se http://www.wct.dk/files/downloads/nl92.pdf) anvendelse.

I tilfælde af indbyrdes modstrid mellem den indgåede aftale og almindelige leveringsbetingelser (NL92) gælder den indgåede aftale forud for almindelige leveringsbetingelser (NL92).

Alle tvister mellem parterne i forbindelse med det af KH vent a/s leverede skal afgøres i retten i Herning efter dansk ret.

Ovenstående er senest revideret 23 januar 2014.